Ølsemagle Revle - stille vand

Ølsemagle Revle

Photo: VisitKøge

Ølsemagle Revle er et naturskønt sted med mulighed for badeaktiviteter og fuglekiggeri.

Hvordan opstår en revle?

Ølsemagle Revle består af nedbrudt materiale, som havet gennem tiderne har aflejret i den indre del af Køge Bugt. På grund af strøm og vind er aflejringen sket et godt stykke ude i bugten - først som et lavt rev underhavoverfladen og sidenhen som en revle. Et sådant rev kaldes en barriereø. Mellem revlerne og kysten er der derved opstået en lagune.

Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og ferskvandsområder.

Ølsemagle Revle efterår

Photo:VisitKøge

Fuglekiggeri

Ølsemagle Revle er desuden kendt for sin store artsrigdom af vadefugle. Om efteråret kan næsten samtlige vadefuglearter ses i området. Her findes også et udkigstårn, hvorfra fuglene kan betragtes.

Ølsemagle Revle strand

Photo:VisitKøge

Ølsemagle Revle er også en herlig badestrand Ved Ølsemagle Revle findes en dejlig bred strand, hvor børnene kan boltre sig i sandet. Stranden er utrolig populær, fordi vandet er meget lavt og utrolig børnevenligt.

Map

Group
Group
Open in Google Maps
Address

4600

Coordinates

Longitude: 12.204294

Latitude: 55.489901